Krisis 2020

saham bank murah
saham TLKM
saham BRPT TPIA
saham energi
S&P downgrade
saham bumn rontok
saham BBRI
saham uptrend
depresi
basic industry bearish